Kunskapsbank

Vill du veta mer om frön? Om hur EU:s frödirektiv fungerar. Om organisationer och institutioner som arbetar för att befria frön. Om att bevara gamla kultursorter. Tipsa oss gärna om du hittar något mer intressant.

OM EU:S FRÖDIREKTIV

EU-direktivet om saluföring av utsäde av köksväxter
www.notisum.se/rnp/eu/fakta/..%5Clag%5C302L0055.htm

Jordbruksverket om bevarandesorter.
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/utsadeochsorter/forutsadesodlare

Jordbruksverket om amatörsorter.
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/utsadeochsorter/fordigsomodlarutsade/amatorsorter.4.510b667f12d3729f91d80002655.html

Jordbruksverkets tolkning av direktivet
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/utsadeochsorter/forutsadesforetag/saluforing.4.1cb85c4511eca55276c8000281.html

Danmarks nya tolkning av EU-direktivet. Punkt 7 handlar om handel av frön för icke kommersiellt bruk, något som nu blivit tillåtet i Danmark. 
www.froepopup.dk/wp-content/uploads/2015/12/Fr%C3%B8-og-s%C3%A6dekorn-2.pdf

Seed Freedom. Artikel om hur danska fröaktivister förmådde regeringen att lätta på regelverket.
www.seedfreedom.info/denmark-interprets-eu-seed-laws-in-support-of-seed-saving

Odla året om, blogginlägg som ger en bakgrund till fransmännens kamp för en ny tolkning av lagen.
www.odla.eu/min-julsaga-handlar-om-fron/

BEVARANDE AV FRÖSORTER I SVERIGE

Föreningen Allkorn, som odlar och bevarar äldre spannmålssorter.
www.allkorn.se

Nordgen, vår nordiska genbank som bevarar nordiska fröförökade kultur- och nyttoväxter.
www.nordgen.org

Programmet för odlad mångfald (POM), samlar in kulturväxter och verkar för att de ska nyttjas. Har samlat in frön till många lantsorter.
www.slu.se/pom

Föreningen Sesam verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter genom att medlemmarna fröodlar.
www.foreningensesam.se/

BEVARANDE I ANDRA LÄNDER

Arche Noah, frösamlare i Österrike som även säljer frön.
http://www.archenoah.net/

Froesamlerna, dansk motsvarighet till Sesam. En av initiativtagarna av Fröpopup i Danmark.
www.froesamlerne.dk

Heritage Seed Library, Storbritanniens motsvarighet till Sesam. Ingår i organisationen Garden Organic.
www.gardenorganic.org.uk/hsl

Landsforeningen Praktisk Oekologi, verkar för ekologisk odling och självhushåll. En av initiativtagarna till Fröpopup Danmark.
www.oekologi.dk

Maatiainen, finsk motsvarighet till Sesam. Har fröbutik i Helsingfors.
www.maatiainen.fi

Majobo (mat og jord der du bor), norsk, handlingsinriktat nätverk. Kämpar för ekologisk odling och matproduktion. Deltar i Fröpopup Norden. https://matogjord.wordpress.com/

Navdanya är en Indienbaserad organisation som kämpar för att bönder ska få odla sitt eget lokala utsäde, för ekologisk odling och för att bevara mångfalden av lokala sorter. 
www.navdanya.org/about-us

Norwegian Seed Savers, www.norwegianseedsavers.no

Peliti, grekisk motsvarighet till Sesam. Arrangerar en årlig jättelik fröfestival.
http://peliti.gr/

Pro Specie Rara, Schweizisk bevarandeorganisation.
www.prospecierare.ch

Seed Savers exchange, USA:s och antagligen världens största organisation för fröräddare. Säljer mycket frön. 
www.seedsavers.org

Seed Sovereignty, kampanj som bl a bevakar EU:s hantering i fröfrågan.
www.seed-sovereignty.org/EN/

FRÖODLING

”Frön för framtiden”. 13 erfarna fröodlare har samlat ihop sina kunskaper i en handbok. (Föreningen Sesam 2016). Finns ej elektroniskt.
www.foreningensesam.se

Föreningen Sesams hemsida innehåller mycket information om fröodling. Finns även en lista över äldre handböcker i ämnet. 
www.foreningensesam.se

”The manual of Seed Saving” av Andrea Heistinger. Den mest omfattande fröodlarboken (Timber Press 2010). Ej elektroniskt.

”The seed saver’s handbook ” av Jeremy Cherfas. Klassisk engelskpråkig bok om fröodling. Ej elektroniskt.

A seed saving guide från Seed Alliance, amerikansk organisation som stöttar lokal växtförädling av fria  av öppenpollinerade, fria sorter.
www.seedalliance.org/uploads/publications/Seed_Saving_Guide.pdf

FRÖFIRMOR SOM SÄLJER MYCKET EKOLOGISKA FRÖN, ICKE HYBRIDER

Bingenheimer Saatgut, tysk fröfirma som bara säljer ekologiska frön, men också intressanta nya öppenpollinerade förädlingar.
www.bingenheimersaatgut.de/

Fuglebjerggards nätbutik. Den välkända mat- och trädgårdsprofilen Camilla Plums danska fröfirma med enormt sortimanet av frön från hela världen och även danska lantsorter.
www.netbutik.fuglebjerggaard.dk/

Impecta Handels Stort utbud av vanliga och ovanliga grönsaker, örter och blommor.
www.impecta.se

Lindbloms Frö har ett stort sortiment av frön för ekologisk odling, mest grönsaker.
www.lindbloms.se

Nelson garden. Säljer alltfler ekologiska och gamla sorter. www.nelsongarden.se

Runåbergs fröer säljer ett väl utprovat sortiment av arvesorter, asiatiska bladväxter mm.
www.runabergsfroer.se

Seeds of Kokopelli, fransk bevarandeorganisation som säljer ekologiska frön, bara arvesorter.
www.kokopelli-seeds.com/