Fobo och Sesam startar frörevolt!

Vilka fröer som får säljas i Europa är hårt reglerat av direktiv från EU. Men i några länder har man tagit upp kampen för en  friare försäljning av kultursorter och oregistrerade fröer. Nu hänger Fobo och Sesam på och hjälper till med att starta en  frörevolt i Norden.

Så länge människan har varit odlare har hon tagit egna fröer och bytt och sålt dem till andra bönder. På detta sätt har sorter
utvecklats och spritts över världen och de köksväxter vi äter idag har alla sitt ursprung i människans tidiga förädling och byte
av utsäde. Men under EU har denna frihet tagits ifrån oss odlare. Idag måste ett frö som säljs vara registrerat på EU:s
sortlista. Eftersom det kostar både arbete och pengar att registrera en sort förblir många gamla odlingsvärda sorter
oregistrerade och riskerar att försvinna helt. Frölagarna hindrar även att sorter från länder med liknande klimat som i Norden,
till exempel Kanada, Ryssland och Kina, blir tillgängliga för nordiska odlare.

Fröföreningen Sesam gör ett fantastiskt arbete genom att hålla gamla kultursorter vid liv och gratis erbjuda dem till sina
medlemmar. Även Nordiska Genbanken hjälper till i detta arbete, men att hålla fröerna nedfrysta fungerar inte i längden. Om en
sort ska fortsätta att hållas vital och levande måste den odlas kontinuerligt. Enligt FN har tre fjärdedelar av den odlade
mångfalden redan försvunnit och tyvärr bidrar regelverket i EU till att denna trend fortsätter.

I EU:s direktiv finns speciella regler för så kallade amatörsorter och bevarandesorter, det vill säga fröer som inte är
intressanta för de stora fröfirmorna att tillhandahålla. Avgiften för att registrera dessa är lägre och kraven mindre, men de
regellättnaderna räcker inte menar Fobo, Sesam och många odlare runt om i Europa. I en del länder har man därför påbörjat
aktioner för att påverka myndigheterna att tillåta försäljning av icke-registrerade fröer.

I Danmark har Fobos och Sesams motsvarigheter, Landsforeningen Praktisk Økologi och Foreningen Frøsamlerne, startat upp en
kampanj som man kallar Fröpopup. Genom att föra in alla fröbytesmarknader på en hemsida och även erbjuda fröer till försäljning
har man trotsat de danska lagarna och skapat uppmärksamhet kring frösituationen. Kampanjen har lett till att de danska
myndigheterna har tolkat om EU:s frödirektiv och nu gjort det lagligt att byta fröer och att även sälja fröer till
privatpersoner. Fröfirmor som ska sälja till jordbruk och kommersiella odlingar har kvar sina tidigare regler, men lagändringen
har öppnat upp för privatpersoner och småodlare att sälja fröer helt fritt till alla som inte odlar kommersiellt.

Även i Frankrike pågår ett intensivt arbete för att befria fröet. Juristen Blanche Magarinos-Rey har länge varit upprörd över
att EU och fröindustrin bestämmer utbudet på frömarknaden. Hon började därför granska lagtexterna noga och tittade på de olika
översättningarna av EU-direktivet. Blanche Magarinos-Rey fann att det fanns skillnader och att den engelska översättningen
saknade ett kommatecken som förändrar tolkningen av direktivet. Utan kommatecken kan man tolka texten som att EU-direktiven
endast ska gälla handel som har ett kommersiellt ändamål.

Blanche och hennes medarbetare jobbade med frågan i två år. Till slut var franska nationalförsamlingen tvungen att ge henne
rätt. Det blev tillåtet för fransmän att byta och sälja frön så länge de inte är registrerade på EU-listan och så länge syftet
inte är kommersiellt. Tyvärr reagerade fröföretagen mot detta och fick med sig en ledamot i nationalförsamlingen som överklagade
beslutet. Hur det går i Frankrike är ännu ovisst.

I januari träffades representanter för Fobo och Sesam med Signe Voltelen från det danska Frö popup- initiativet och diskuterade
ett nordiskt samarbete. Vi kom fram till att starta upp en liknande fröpopup-sida även i Sverige och att också försöka få med
oss Norge och Finland i samarbetet. Vår tanke är att samla fröevent och sprida information om frölagarna. Vi vill även påverka
Jordbruksverket och hoppas komma i dialog med myndigheterna kring denna fråga. Den danska lagändringen är en viktig seger som
förhoppningsvis kan påverka även Jordbruksverket att se över det svenska regelverket. Dessutom har den svenska regeringen
nyligen kommit ut med en ny livsmedelsstrategi där man tydligt säger att man ska arbeta för att bevara kultursorter – helt i
linje med det som Fobo och Sesam arbetar för.

Det är lätt att ge upp inför lagar och regler som beslutas långt över våra huvuden. Det är lätt att tro att den enskilde inte
har någon förmåga att påverka beslut. Men upproren runt om i Europa mot frödirektivet visar att det finns ett stort folkligt
motstånd mot att alla fröer måste ägas av någon och att allt i naturen kan kommersialiseras. Alla som vill stödja detta
initiativ kan själva börja anordna fröbyten och frömarknader. Det är också viktigt att odla egna frön och att vara med och
bevara vårt kulturarv. Att ta eget utsäde, byta och sälja frön bör betraktas som en mänsklig rättighet men också som en
skyldighet inför kommande släkten. Vi har ingen rätt att förstöra den genetiska mångfalden, det lilla som finns kvar måste
bevaras för framtiden.