Om

Fröpopup är ett arrangemang där vi alla kan byta, köpa och sälja fröer, lyssna på föredrag om odling och fröodling och delta i praktiska workshops.

Fröpopup Sverige är en del av en nordisk kampanj, som främst vill öka intresset för att odla vårt snabbt försvinnande kulturarv av köksväxter och vill få oss nyfikna på nya grönsaker, som går bra att odla i vårt klimat.

Kampanjen stöds av Fobo – Förbundet för Organisk-Biologisk Odling – och föreningen Sesam – Sällskap för fröodling och beskydd av kulturväxter i Sverige.

Vi vill verka för att EUs direktiv tolkas i en mer tillåtande anda vad gäller försäljning av frö från oregistrerade sorter för icke kommersiella ändamål.

Mer bakgrund kan du hitta här.

Kontakt:

Föreningen Sesamforeningensesam@gmail.com
Föreningen organisk biologisk odling (Fobo): odlaren@kagus.nu